ხულოს მუნიციპალიტეტი, სხალთის ადმინისტრაციულ ერთეული

551098128; 599461547; 591718517

sherip@ajaramuseums.ge