ქ. ბათუმში, ზ. გამსახურდიას ქ. N 1/5

+995 593 60 45 95

cas@ajaramuseums.ge