დაბა ხულო, მემედ აბაშიძის ქ. N 12

551098156; 577097943

khuloart@ajaramuseums.ge