ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. # 8

(0422) 27 38 94; 27 62 28

artmuseum@ajaramuseums.ge