ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. #77

0(422)- 27 11 75; 0(422)- 27 09 42; 0(422)- 27 39 48

archeological@ajaramuseums.ge