ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. #77

0(422)- 27 65- 64; 0(422)- 27 45 48;

archeological@ajaramuseums.ge