შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოლადაური

591719064; 555329265; 577158606

olodauri@ajaramuseums.ge