შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნიგაზეული

591719064; 555329265; 577158606

selim@ajaramuseums.ge