შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვიახიძეები

591719064; 555329265; 577158606

kviakhidzeebi@ajaramuseums.ge