ირანის ისლამური რესპუბლიკის კონსული სტუმრად აჭარის მუზეუმში