სომხეთის რესპუბლიკის გენერალური კონსული იეღიშე სარგისიანი აჭარის მუზეუმში