ლექცია-პრეზენტაცია - მევენახეობა-მეღვინეობის ისტორია აჭარაში(01.08.2023)

ღონისძიების შესახებ

ლექცია-პრეზენტაცია - მევენახეობა-მეღვინეობის ისტორია აჭარაში, არქეოლოგიური მონაპოვრების მიხედვით.
 

გაზიარება