კოლექცია

 მუზეუმში დაცულია მეოცე საუკუნის ბოლოს აჭარაში გამოცემული გაზეთები, საბეჭდი დაზგა და 1882 წელს წარმოებული  გერმანული ფირმა „კრაუზეს“ ქაღალდის საჭრელი გილიოტინა; მცირე ფოტო-ლაბორატორია კამერა ობსკურიდან დაწყებული ციფრული ტექნოლოგიებით დასრულებული; უიშვიათესი ფოტომასალა ბათუმის ნავთობგადამამუშვებელი ქარხნის,  ნავთობტერმინალის და ნავსადგურის   ისტორიიდან;