გამოფენა -,, ცეკვა მხატვრობაში''

სსიპ აჭარის მუზეუმი/ხელოვნების მუზეუმი 23 მაისს ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა გამოფენა ,,ცეკვა მხატვრობაში”, გამოფენაზე  წარმოადგენილია  ამ ჟანრის საუკეთესო ფერწერული სურათების ბეჭდვითი  ასლები. გამოფენა გაგრძელდება 31 მაისამდე.