კოლექცია

მუზეუმის კოლექცია. მუზეუმის ფონდებსა და საექსპოზიციო დარბაზებში განთავსებულია შემდეგი კოლექციები. 1. ქვის, 2. ბრინჯაოს, 3. რკინის, 4. ანტიკური, 5. რომაული, 6. ბიზანტიური, 7. შუასაუკუნეების,  8. ნუმიზმატი,  9. გლიპტიკური, 10. შემთხვევითი აღმოჩენების და  ოქროს საგანძურის კოლექციები.