ჩვენს შესახებ

სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით 2018 წლის 3 მაისიდან შეიქმნა სსიპ აჭარის მუზეუმი, რომელიც აერთიანებს ოთხ მუზეუმს.

გაერთიანება გულისხმობს მუზეუმის ახლებურ შინაარსობრივ-კონცეპტუალურ გააზრებას და მათი საქმიანობის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად გარდაქმნას.

დირექტორის მიმართვა:

 

მუზეუმები