თამბაქოსა და ჩაის მრეწველობის განვითარება

პროგრამის შესახებ

  • XIX- XX საუკუნეების მიჯნაზე   ბათუმში ფუნქციონირებდა სხვადასხვა სახის ფაბრიკა-ქარხნები.მათ შორის გამოირჩეოდა ლაზარე ბინიათ-ოღლის თამბაქოს დამამზადებელი ფაბრიკა,რომლის ნაწარმი დიდი მოწონებით სარგებლობდა როგორც რუსეთის იმპერიის,ასევე უცხოეთის ბაზრებზე. ამ ფაბრიკაში გამოშვებულ პაპიროსის კოლოფებს ჰქონდა მათი მფლობელის დამღა.

 

1. წიგნი- ბინიათ-ოღლის თამბაქოს ფაბრიკის მიერ გამოშვებული პაპიროსების ეტიკეტები.

2. ჩაისა და პაპიროსების ეტიკეტების ქსეროასლები.

3 .მზა ჩაის შესანახი თუნუქის ყუთები.

4. ჩაის პაკეტები წარწერით რუსული საუფლისწულო ჩაი.“

5. ფერადი ყვავილებითა და წეროებით მოხატული ჩინური ჩაის სერვიზი (8 ნივთი).

გაზიარება

თამბაქოსა და ჩაის მრეწველობის განვითარება

კოლექციის შესახებ

  • XIX- XX საუკუნეების მიჯნაზე   ბათუმში ფუნქციონირებდა სხვადასხვა სახის ფაბრიკა-ქარხნები.მათ შორის გამოირჩეოდა ლაზარე ბინიათ-ოღლის თამბაქოს დამამზადებელი ფაბრიკა,რომლის ნაწარმი დიდი მოწონებით სარგებლობდა როგორც რუსეთის იმპერიის,ასევე უცხოეთის ბაზრებზე. ამ ფაბრიკაში გამოშვებულ პაპიროსის კოლოფებს ჰქონდა მათი მფლობელის დამღა.

 

1. წიგნი- ბინიათ-ოღლის თამბაქოს ფაბრიკის მიერ გამოშვებული პაპიროსების ეტიკეტები.

2. ჩაისა და პაპიროსების ეტიკეტების ქსეროასლები.

3 .მზა ჩაის შესანახი თუნუქის ყუთები.

4. ჩაის პაკეტები წარწერით რუსული საუფლისწულო ჩაი.“

5. ფერადი ყვავილებითა და წეროებით მოხატული ჩინური ჩაის სერვიზი (8 ნივთი).

გაზიარება