ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მკვლევართა ჯგუფი მივლინებით ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში იმყოფებოდა.

2023 წლის 5 აპრილს, სსიპ აჭარის მუზეუმის - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მკვლევართა ჯგუფი მივლინებით იმყოფებოდა ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში.

კვლევის პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ:

 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-მუშაკი- ნინო ძნელაძე,

 მეცნიერ-მუშაკები- ირინე ვარშალომიძე, ლიანა კასპელაშვილი,

 არქიტექტორი -არჩილ მალაყმაძე 

  ჯგუფს აჭარის მუზეუმის დირექტორის მრჩეველი, პროფესორი ემერიტუსი ამირან კახიძე ხელმძღვანელობდა.