გამოფენა ,,ქართული ტოტემი''

სსიპ აჭარის მუზეუმი - ხელოვნების მუზეუმის გალერეაში 13 აპრილს 16 საათზე გაიმართა ბათუმელი მხატვარ-კერამიკოსის ბექა ტაბაღუას პერსონალური გამოფენა - „ქართული ტოტემი“.

2020 წელს ბ. ტაბაღუამ დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია. წარმატებით მონაწილეობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ გასსმართულ გამოფენებში.