გამოფენა-"ნავთობის გზა"

23 ივლისს, ძმები ნობელების ტექნოლოგიურ მუზეუმში გაიმარათა გამოფენა "ნავთობის გზა"

სამრეწველო გამოფენაზე წარმოდგენილ იქნა ბათუმელი ფოტოგრაფის შააანიანის მიერ გადაღებული ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის  ფოტოები.

ასევე წარმოდგენილია ქარხანაში დაცული ნავთობის მრეწველობაში გამოყენებული დაზგა დანადგარები.

გამოფენის ნახვა ვიზიტორებს სამი დღის განმავლობაში შეეძლებათ.