ილია ჭავჭავაძის პირადი ნივთების დროებითი გამოფენა საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმიდან.

სსიპ აჭარის მუზეუმი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი, 2022 წლის 10 მაისიდან მასპინძლობს ილია ჭავჭავაძის პირადი ნივთების დროებით გამოფენას საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმიდან.