მეტალურგიული ძეგლების მონახულება

სსიპ აჭარის მუზეუმის - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მაჭახლის ხეობის  არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ და გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ევრაზიის განყოფილების დირექტორმა სვენ ჰანზენმა  ასევე, მეცნიერ მუშაკებმა: კატრინ ბასტერტ- ლამპრიხმა და ჯონი აფაქიძემ,  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა ირინე ღამბაშიძემ დაათვალიერეს მაჭახლის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ შესწავლის პროცესში  მყოფი  მეტალურგიული ძეგლები.