მუზეუმი და თანამედროვე გამოწვევები

22 ივლისს  გაიმართა, კონფერენცია ,,მუზეუმები და თანამედროვე გამოწვევები''.კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცათ სიგელები.