ნიკოლოზ გომონის ცხოვრებასთან და შემოქმედებასთან დაკავშირებული გამოფენა.

2022 წლის 28 თებერვალს, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში მოეწყო ნიკოლოზ გომონის ცხოვრებასთან და შემოქმედებასთან დაკავშირებული გამოფენა.