ოთარ გოგოლიშვილის ახალი წიგნის წარდგენა

 

2021 წლის 29 ივნისს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში გაიმართა ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის მმართველის,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის,არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორის,ოთარ გოგოლიშვილის ახალი წიგნის წარდგენა.