პერსონალურ გამოფენა ‐ "სიცოცხლის ნახევარი ხელოვნებისათვის" 

21 აგვისტოს 16 :00 საათზე   ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში გაიმართა ანა ნიკოლაიშვილის პერსონალურ გამოფენა ‐ "სიცოცხლის ნახევარი ხელოვნებისათვის" 
ძირითადად მისი შემოქმედება ფოვიზმის მიმდინარეობას მიეკუთვნება.
მიმდინარეობა ფრანგულ ფერწერაში XX საუკუნის დასაწყისში აღმოცენდა.მისთვის  დამახასიათებელი იყო კაშკაშა ფერები და გამარტივებული ფორმები.