საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მუზეუმი და გლობალიზაცია”

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მუზეუმი და გლობალიზაცია”

სსიპ აჭარის მუზეუმი გიწვევთ პირველ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „მუზეუმი და გლობალიზაცია“
კონფერენციის ჩატარების ფორმა - ონლაინი
კონფერენციის ხანგრძლივობა 2 დღე
კონფერენციის სექციები:
1.ისტორია
2.არქეოლოგია
3.ეთნოგრაფია
4. ხელოვნება/არქიტექტურა
5 კულტურული ტურიზმი
6. სამუზეუმო მენეჯმენტი

კონფერენცია ღიაა ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებების, ეკონომიკისა და ბიზნესის მენეჯმენტის დარგების
მკვლევარებისათვის.

როდესაც ფაილებს ატვირთავთ და ამ ფორმას გაგზავნით, თქვენს Google ანგარიშთან დაკავშირებული სახელი, მომხმარებლის სახელი და ფოტო ჩაიწერება. თქვენი პასუხის ნაწილია მხოლოდ ის ელფოსტა, რომელსაც შეიყვანთ.

Geo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3L1aIPzbYzlHRPw6wDbqTj4zw9h0_g_LT4z8ODXhMEx7lw/viewform?usp=sf_link

ENG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJn4WgKpcJyvLCvXoJItJUbazSVANDwgY2Tx2mRbOGSquDjg/viewform?usp=sf_link