საჯარო ლექცია თემაზე– ილია ჭავჭავაძე ქართულ კინოში

2021 წლის 11 ივნისს, 15 საათზე, ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში ( გრიბოედოვის #5) ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე-ილია ჭავჭავაძე ქართულ კინოში.

ლექცია ჩაატარა ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა, კინოდოკუმენტალისტმა, რეჟისორმა, ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულმა  პროფესორმა  ოლიკო ჟღენტმა.