სერგო გოგოლაძის პერსონალური გამოფენა

 

 სსიპ აჭარის მუზეუმი / ხელოვნების მუზეუმში 5 აგვისტოს 16:00 საათზე გაიმართა სერგო გოგოლაძის პერსონალური გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნა მხატვრის ბოლოდროინდელი ფერწერული ტილოები.

გამოფენა გაგრძელდება 15 აგვისტოს ჩათვლით.

 

  გამოფენა გაგრძელდება 15 აგვისტოს ჩათვლით.