ტრენინგი –"ახალი შესაძლებლობები მუზეუმებისათვის პოსტ-კოვიდურ გარემოში".

18-22 ოქტომბერს სსიპ აჭარის მუზეუმის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი- "ახალი შესაძლებლობები მუზეუმებისათვის პოსტ-კოვიდურ გარემოში".

 ტრენინგის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი.

პროექტის მხარდამჭერია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

პროექტი დაფინასებულია "უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის, სეზონური სკოლების მოწყობისა და დაფინანსების საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში.

პროექტის ორგანიზატორია ა(ა)იპ არტ ინსეფშენ ჯეორჯია პროექტით "ახალი შესაძლებლობები მუზეუმებისთვის პოსტ-კოვიდურ გარემ