ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა არქეოლოგიური მუზეუმის დამაარსებელს,ამირან კახიძეს

სსიპ აჭარის მუზეუმი ულოცავს ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დამაარსებელს, ქვეყნის დიდ მოამაგეს ბ–ნ ამირან კახიძეს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მინიჭებულ წოდებას -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქე“