პროექტი-,,მუზეუმი და მრავალფეროვნება"

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისა და პროფესიის
ადამიანებისათვის შექმილი პროექტი „მუზეუმი და მრავალფეროვნება“ გრძელდება. პროექტის ფარგლებში მუზეუმმა უმასპინძლა ჩვენი ქალაქის სანდასუფთავებისა და ბათუმის ბულვარის თანამშრომლებს.
ვიზიტორები არქეოლოგიური მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზებში გამოფენილი ექსპონატების მიხედვით გაეცნენ ჩვენი რეგიონის უძველეს ისტორიასა და კულტურას, მონაწილეობა მიიღეს მუზეუმის კერამიკულ სახელოსნოში გამართულ მასტერკლასში -არტეფაქტების მინაბაძების მოხატვა.