გიორგი ხალვაშის პერსონალური ფოტო-გამოფენა - “ჰორიზონტი”

გიორგი ხალვაშის პერსონალური ფოტო-გამოფენა - “ჰორიზონტი”
14 მაისი, 16:00 საათი
ხელოვნების მუზეუმი (გალერეა)