2024 წლის 14 აპრილს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში ,,ქართული ენის დღე" აღინიშნა.

2024 წლის 14 აპრილს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში ,,ქართული ენის დღე" აღინიშნა.
მოსწავლეებმა დაამზადეს ანბანის წიგნი და ანბანის გამოყენებით შეადგინეს წინადადებები. აქტივობა ბავშვებისთვის საინტერესოდ და სახალისოდ წარიმართა.
აქტივობას უძღვებოდა გიდი- კოორდინატორი, ეკა მამულაძე