2024 წლის 2 აპრილს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა აქტივობა თემაზე: ,,ქართველი მგოსნები ბუნების შესახებ".

2024 წლის 2 აპრილს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა აქტივობა თემაზე: ,,ქართველი მგოსნები ბუნების შესახებ".
აქტივობას უძღვებოდნენ, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის
მეცნიერ - თანამშრომელი, შორენა მახარაძე და ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმის გიდი-კოორდინატორი, ეკა მამულაძე.
აქტივობის დასასრულს მუზეუმის გიდმა, გულნარა ბერიძემ მოსწავლეებს შემეცნებითი ექსკურსია ჩაუტარა.