2024 წლის 5, 6 და 7 აპრილს სსიპ აჭარის მუზეუმის ორგანიზებით გაიმართება მოსწავლეთა მეორე რეგიონალური კონფერენცია.

2024 წლის 5, 6 და 7 აპრილს სსიპ აჭარის მუზეუმის ორგანიზებით გაიმართება მოსწავლეთა მეორე რეგიონალური კონფერენცია.
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მოსწავლეებს მე-7 კლასიდან მე-12-ე კლასის ჩათვლით.
რეგისტრაციის დასაწყისი - 2024 წლის 7 თებერვალი, დასასრული 2024 წლის 5 მარტი.
კონფერენციაში მონაწილე პედაგოგებსა და მოსწავლეებზე გაიცემა სერტიფიკატები.
კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები: ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება, ლიტერატურა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია.
რეგისტრაციისთვის გახსენით ლინკი
https://forms.gle/iUuwEpk1mftKWTSFA