არქეოლოგიური გათხრების შედეგების პრეზენტაცია

 

20 იანვარს, ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ხელვაჩაურში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა.

კვლევა აჭარისწყლის ხეობაში სოფელ  ქედქედში ჩატარდა, სადაც მკვლევარებმა მოზრდილი მასშტაბების სამარნე  კომპლექსი 11 ქვევრით და საწნახელით, ამასთან  საწნახელისთვის განკუთვნილი ავზები აღმოაჩინეს.

 არტეფაქტების აღმოჩენა და პოპულარიზაცია ხელს შეუწყობს აჭარაში ღვინის ტურიზმის განვითარებას.