ბათუმობაში მონაწილეობა მიიღო აჭარის მუზეუმების გაერთიანებამ საინტერესო გამოფენით.

ბათუმობაში მონაწილეობა მიიღო აჭარის მუზეუმების გაერთიანებამ საინტერესო გამოფენით.