ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, სსიპ აჭარის მუზეუმებში დაგეგმილია სახალისო და შემეცნებითი აქტივობები. 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, სსიპ აჭარის მუზეუმებში დაგეგმილია სახალისო და შემეცნებითი აქტივობები. 
დასწრება თავისუფალია.