დედა ენის დღე

14 აპრილს, დედა ენის დღესთან დაკავშირებით, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში გაიმართა მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე გამოცემული წიგნების, ჟურნალ-გაზეთებისა და მნიშვნელოვანი ხელნაწერების გამოფენა.