დღეს, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუში ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე ,,1989 წლის 9 აპრილი საქართველოში".

დღეს, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუში ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე ,,1989 წლის 9 აპრილი საქართველოში".
9 აპრილი საქართველოს ისტორიაში ორ მნიშვნელოვან მოვლენას აერთიანებს - 1989 წლის ტრაგედიასა და დამოუკიდებლობის აღდგენას 1991 წელს. რუსული ჯარის მიერ თბილისში 21 ადამიანის მოკვლამ საყოველთაო დაუმორჩილებლობა გამოიწვია, რაც საბოლოოდ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენით დასრულდა.
9 აპრილი გახდა ახალი ეტაპი, საიდანაც ეროვნულ -განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ მიიღო უწყვეტი, გეგმაზომიერი, შეუქცევადი ხასიათი.
ლექციას უძღვებოდა ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის მმართველი, პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი.