ილია ჭავჭავაძის ჟურნალის"ივერიის" დაარსების დღის აღნიშვნა

ილია ჭავჭავაძის ჟურნალის"ივერიის" დაარსების დღის აღნიშვნა
5 აპრილი
14:00
ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი