მეორე საერთაშორისო კონფერენცია მუზეუმი

LEPL აჭარის მუზეუმი აცხადებს განაცხადების მიღებას მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისთვის "მუზეუმი და გლობალიზაცია".

კონფერენციის ჩატარების ფორმა - ჰიბრიდული

კონფერენციის ხანგრძლივობა - 3 დღე

კონფერენციის სექციები:

1. ისტორია

2. არქეოლოგია

3. ეთნოგრაფია

4. ხელოვნება/არქიტექტურა

5. კულტურული ტურიზმი

6. სამუზეუმო მენეჯმენტი

კონფერენცია ღიაა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალური მეცნიერებების, ეკონომიკისა და ბიზნესის მენეჯმენტის სფეროების მკვლევარებისთვის.

https://forms.gle/Qm3k3ipqAwMFj55u7

  · 

Hide Translation

  ·