მევენახეობა-მეღვინეობასთან დაკავშირებული უახლესი არქეოლოგიური კვლევის შედეგები აჭარაში

მევენახეობა-მეღვინეობასთან დაკავშირებული უახლესი არქეოლოგიური კვლევის შედეგები აჭარაში
25 მაისი
14:00
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი