მოსწავლეთა კონფერენციის გახსა.

3-4 ივნისი მოსწავლეთა კონფერენციის გახსა

 დარეგისტრირებული მონაწილეების რეგისტრაცია დაიწყება 11: 15 საათზე

 აჭარის ხელოვნების მუზეუმი