პორტრეტული პერფორმანსი - ,,გაცოცხლებული პორტრეტები”

პორტრეტული პერფორმანსი - ,,გაცოცხლებული პორტრეტები”
31 მაისი,
16:00
 აჭარის ხელოვნების მუზეუმი