საინფორმაციო საათი

საინფორმაციო საათი - ,,ფერთა გამა ესმა ონიანის შემოქმედებაში” ხელოვნების მუზეუმში