საინფორმაციო საათი - რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედება

 საინფორმაციო საათი - რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედება
 25 იანვარი
 14:00
  აჭარის ხელოვნების მუზეუმი - ბათუმი, გორგილაძის 8