საჯარო ლექცია - ,,ბათუმის ქალაქად გამოცხადების დღე”

საჯარო ლექცია - ,,ბათუმის ქალაქად გამოცხადების დღე”
22 აპრილი
16:00
რელიგიის მუზეუმი