საჯარო ლექცია - დედის როლი ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით

საჯარო ლექცია - დედის როლი ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით
 4 მარტი
14:00
ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი, გრიბოედოვის N5