საჯარო ლექცია - „მულტიკულტურალიზმი და განათლების თანამედროვე გამოწვევები“

საჯარო ლექცია - „მულტიკულტურალიზმი და განათლების თანამედროვე გამოწვევები“
31 იანვარი
15:00
 რელიგიის მუზეუმი - თამარის დასახლება